LOGOPEDIE
ACHTERHOEK

Logopedie is een breed vakgebied en veel meer dan alleen "spraakles". Van baby tot hoogbejaarde biedt logopedie paramedische zorg bij een veelheid aan stoornissen en aandoeningen. Stoornissen op het gebied van spraak (o.a. stotteren), stem, taal, gehoor, slikken, concentratie, ademhaling, geheugen, vallen allemaal onder het werkgebied van de logopedist.

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind?
Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen?
Onderstaande lijst kan u helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Eten en drinken

 • problemen met zuigen: borst-flesvoeding
 • problemen met de overgang van borst-naar flesvoeding, van borst-flesvoeding naar vastere voeding
 • problemen met het op gang komen van het kauwen rond de 8e-9e levensmaand

Afwijkende mondgewoonten

 • afleren duim- en/of vingerzuigen
 • afleren open mondgedrag
 • verbeteren lip-, mond- en wangmusculatuur
 • aanleren van de juiste slik
 • therapie volgens OMFT

Stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op het spreken en zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar
 • stemproblemen en stemverandering
 • gecombineerde therapie zang/ logopedie
 • losmaken van de spieren die we gebruiken bij het spreken en zingen d.m.v. manuele facilitatie

Spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte, ziekte van Parkinson)
 • nasaliteit (neusspraak)
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (problemen met taalvaardigheid na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • begeleiding van kinderen met een rugzakje (indicatie) cluster 2 (spraak-taalproblemen)

Gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (liplezen)
 • training spraak-articulatie bij doofheid of ernstige slechthorendheid
 • begeleiding van kinderen met een rugzakje (indicatie) cluster 2 (spraak-taalproblemen)

logo   Logopedie-Achterhoek

Logo Logopedie-Achterhoek